ZÁKLADNÍ INFORMACE:

v termínu od 7. do 13. července  se koná otevřený kurs kreslení pro začátečníky i pokročilé.  Během pobytu si účastníci osvojí techniku tvorby a vytvoří řadu kreseb. To vše pod vedením pedagoga z ČVUT:  Ctibora Havelky se zkušenostmi s výukou na Stavební Fakultě i Ústav Výtvarné Tvorby Fakulty Architektury ČVUT. 

Seminář je určen jak  studentům architektury, kteří chtějí zdokonalit své výtvarné dovednosti, tak širší veřejnosti i začátečníkům či zájemcům o studium na Fakultě Architektury či Fakultě Stavební ČVUT.  Individuální přístup ke každému z účastníků je samozřejmostí a zároveň cestou,  jak co neintenzivněji předat zkušenosti nezbytné k samostatné  tvorbě. Více informací o náplni kursu naleznete v rubrice Program.

Registrace účastníků probíhá! Vyplňte prosím přihlášku. Do týdne se Vám ozveme.

Můžete též telefonovat pro info: 

Ing. arch. Jan Kazimour: tel.:604584517


DATA A INFO O CENĚ:

TERMÍN: 7.7. - 13.7. 2013 

MÍSTO:   Telč

CENA:    3.600,-

Kurz se neuskuteční, pokud k 31.5.2013 bude přihlášeno méně než 20 účastníků.

ZAJIŠTĚNO: 

Ubytování; 

Odborné vedení a konzultace po celou dobu konání kursu: 

Ak. sochař Ctibor Havelka /ČVUT FSv/ 

ing.arch. Jan Kazimour 

 

Přednášky: o technice kresby, průběhu přijímacího řízení, možnostech studia na fakultě architektury ČVUT, průběh studia 

 

NEZAHRNUJE: Cena nezahrnuje náklady na dopravu a stravování. Doprava je individuální.