KRESBA:
Náplní kreslířského kursu bude osvojení a zdokonalení techniky kresby. Na motivech  architektury z městské památkové zóny města Telč si účastníci vyzkouší principy perspektivy, proporčních vztahů i techniku stínování. Postupně bude do kompozice začleněna i zeleň.  Každý den bude zakončen diskusí nad pracemi. U zájemců o studium na FA bude pozornost věnována i kresbě geometrických těles, příp. drapérií. Vytvořené kresby pak mohou být přiloženy při přijímacím pohovoru. Zkušenější kreslíři budou zdokonalováni v dynamice kresby, výtvarné zkratce případně dle dohody i v jiných výtvarných technikách, jako je akvarel, či malba.  

V rámci přednáškové části semináře se účastníci dozví více o technice kresby, příkladech ze světa i z domova. Zájemcům o studium Fakulty Architektury ČVUT budou poskytnuty informace o průběhu přijímacích zkoušek a případně i konzultovány domácí grafické práce.